Nietypowe spotkanie AGDM przy FUEN

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Pan Rafał Bartek wziął dziś udział wraz z innymi przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej całej Europy i Azji w rozmowach online z Grupą Roboczą Mniejszości Niemieckich w FUEN. Członkowie mniejszości niemieckich dyskutowali na temat sytuacji w czasie pandemii. Przede wszystkim omówiono sytuację zdrowotną wewnątrz mniejszości. Na szczęście tylko kilka osób zostało zarażonych COVID-19, jak informuje AGDM, co bardzo nas cieszy. Kolejnym tematem była wymiana poglądów na temat działalności Mniejszości Niemieckiej.