TSKN na Śląsku Opolskim przekazało ponad 2000 książek do opolskich szkół

Publikacje, opracowania i materiały, które urozmaicą zajęcia z języka niemieckiego, ale także zajęcia Historia i Kultura Mniejszości Narodowej czy wiedzy o społeczeństwie przekazało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim do szkół podstawowych w województwie opolskim.

Przewodniczący Gminni TSKN na Śląsku Opolskim spotkali się w tym celu z przedstawicielami wydziałów oświaty w gminach, a w niektórych przypadkach również z wójtami i burmistrzami tych gmin. Dla wszystkich szkół podstawowych w gminach, gdzie funkcjonują struktury TSKN przygotowano pakiety z publikacjami i materiałami wydanymi przez Towarzystwo. W pakietach znalazły się m.in. książki pt. „Prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce”, „Album 30 lat Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w zdjęciach”, czy magazyn „Mniejszość Niemiecka ma wartość”, „Es war einmal – zeszyt z opracowaniami baśni Braci Grimm” oraz plansze „Sławni Niemieccy Ślązacy”. Łącznie przekazano 2 342 publikacje.

Jak mówi Przewodniczący TSKN Rafał Bartek „W wielu opolskich szkołach nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości narodowej. Nasze Towarzystwo w ciągu roku realizuje szereg konkursów i projektów edukacyjnych, które pozwalają lepiej poznać język niemiecki i kulturę, w których udział biorą właśnie uczniowie tych szkół. Dlatego postanowiliśmy przekazać szkołom publikacje, które pomogą uczniom jak i nauczycielom, którzy mogą korzystać z gotowych materiałów. Przekazanie języka i tożsamości jest dla nas najważniejsze, a te publikacje mogą absolutnie w tym pomóc. Dziękuję przewodniczącym struktur gminnych, którzy zadali sobie trud by te materiały przekazać, do dobra okazja by po pandemii przypomnieć o działalności naszej organizacji”.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jest największą organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce. Celem Towarzystwa jest podtrzymanie i pielęgnacja kultury, historii i języka niemieckiego. TSKN realizuje swoje cele poprzez organizację konkursów, przeglądów artystycznych, wyjazdów edukacyjnych, wydawanie publikacji, realizację projektów sportowych i edukacyjnych.