Sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

? Wczoraj, w trybie on-line, odbyła się listopadowa Sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Radni Województwa pozytywnie zaopiniowali:
? Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
? Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami
? Powierzenie Województwu Śląskiemu organizacji ruchu kolejowego na wyznaczonym odcinku.
? Radni przegłosowali zmiany w budżecie jeszcze na ten rok, większość korekt dotyczyła zmiany z zakresu realizowanych zadań w związku z panującą od kilu miesięcy pandemią.