Mniejszość Niemiecka: z dumą deklarujmy swoją narodowość. Niech nas nie zabraknie w Spisie Powszechnym!

Trwa Narodowy Spis Powszechny, w którym każdy mieszkaniec Polski musi się spisać. Organizacje Mniejszości Niemieckiej prowadzą kampanię zachęcającą do udziału w Spisie. Jednym z działań są spoty, które swoim przekazem intrygują, a jednocześnie pokazują co może stracić województwo opolskie, gdy zabraknie społeczności Mniejszości Niemieckiej.

Narodowy Spis Powszechny zakłada na w początkowym etapie samospis metodą internetową przez stronę spis.gov.pl. Już 4 maja 2021 swoją pracę rozpoczynają rachmistrze spisowi, którzy mogą zadzwonić lub przyjść do mieszkańców. Dlatego też Mniejszość Niemiecka zachęca by nie czekać na rachmistrzów i do 3 maja spisać się drogą internetową. Jednocześnie zaapelowano do rachmistrzów, by na terenach zamieszkiwanych przez tę mniejszość, zwrócić szczególną uwagę na prawie intymne pytania, jakimi są pytania o narodowość.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) realizuje kampanię informacyjną, zachęcającą zarówno do udziału w spisie jak i do deklarowania narodowości niemieckiej i języka niemieckiego. W ramach kampanii przygotowano 4 około 30-sekundowe spoty, które skłaniają do refleksji: co może się wydarzyć, jeżeli społeczność Mniejszości Niemieckiej nie zadeklaruje narodowości niemieckiej. W ostatnim spocie TSKN skupia się na języku, a dokładniej nauczaniu języka niemieckiego. Brak jasnej deklaracji w spisie może spowodować, że nauczanie tego języka zniknie z wielu szkół.


W pozostałych spotach pokazano możliwe skutki braku obecności Mniejszości Niemieckiej w województwie na poziomie infrastrukturalnym, gospodarczym oraz kulturalnym. Spoty uzupełniono o filmik instruktażowy, który stanowi pomoc w spisaniu się.

Kampania zakłada inne działania w internecie: upowszechnianie infografik czy memów przygotowanych przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Internet to nie wszystko, dlatego o spisie informują bilbordy np. w Lędzinach, czy przy krajowej drodze numer 45 na wysokości Większyc i Źlinic.

 

Lokalni liderzy kół DFK rozwiesili plakaty informujące o możliwości podania narodowości niemieckiej w spisie czy też przekazali w sumie 20 000 pakietów informacyjnych do rodzin społeczności Mniejszości Niemieckiej. Ponadto Koła DFK pomagają spisywać się zapraszając na specjalnie przygotowane dyżury, czy też pomagając spisać się chodząc od domu do domu.

Jak mówił przewodniczący TSKN, Rafał Bartek: „Ostatecznie wszyscy mamy obowiązek spisania się. Dlatego nie powinniśmy obawiać się deklarowania narodowości niemieckiej w spisie powszechnym. To nasz przywilej i powinniśmy z niego korzystać i tym bardziej manifestować. GUS wielokrotnie zapewniał nas o anonimowości danych, utwierdza w tym ulotka przygotowana przez Urząd Statystyczny w Opolu wraz pełnomocnikiem ds. wielokulturowości – Markiem Wittkiem. Ten region jest wielokulturowy, a nasza obecność, obecność społeczności Mniejszości Niemieckiej, jest jego bogactwem. Apeluję! Spiszmy się jako Niemcy, nie pozwólmy by nas zabrakło w Spisie Powszechnym.”

Kampania informacyjna realizowana jest w ramach projektu: „Mniejszość Niemiecka bierze udział
w Spisie Powszechnym” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Federalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.